โซเชียล Share0 Tweet

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

Shambhala TS
ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

กองทัพบก เข้าเสนอแนวทางปรับปรุงลดจำนวนวันในการรับเกณฑ์ทหาร เห็นควรให้เป็นวันที่ 23 ก.ค.- 9 ส.ค. พร้อมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายลงเนื่องจากถูกตัดงบนำไปช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวว่า วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รายงานข่าว กองทัพบก (ทบ.) ได้เสนอปรับปรุงแนวทาง และลดจำนวนวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค.เว้นวันที่ 28 ก.ค.และ 12 ส.ค. (รวม 27 วัน) เพื่อลดความคับคั่งของผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 23 ก.ค. - 9 ส.ค.เว้นวันที่ 28 ก.ค. (รวม 17 วัน)

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก ทบ.ถูกปรับลดงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ลดลงมาเป็นลำดับ จนรัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนแล้ว ดังนั้น จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ เดิมกำหนดไว้วันละไม่เกิน 150 คน ให้ปรับเพิ่มเป็นวันละไม่เกิน 500 คน/หน่วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

นอกจากนั้น ยังเสนอปรับปรุงแนวทางการขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน และการสมัครใจเข้ารับราชการจะต้องแจ้งความประสงค์ ที่หน่วยสัสดีเขตในภูมิลำเนาของตน ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค.63 จึงไม่สามารถขอสละสิทธิ์ หรือสมัครใจได้ระหว่างวันที่มีการตรวจเลือกฯ ตามเดิม ส่วนกำหนดส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 เข้าหน่วย ในวันที่ 1 ก.ย.63 และรับ - ส่งทหารกองประจาการข้ามเขตกองทัพภาค ในวันที่ 3 ก.ย.63 สำหรับทหารกองประจาการ ผลัดที่ 2 ยังคงส่งเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พ.ย. 63 ตามปกติ

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงแรก ได้งดเว้นการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เพื่อลดความเสี่ยง แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ สานักงาน ป.ป.ส.ต้องการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกินฯ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายไทยมารวมตัวกันมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ทบ.จึงได้พิจารณาและเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการตรวจหาสารเสพติดฯ โดยเชิญหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมฯ เพื่อหาแนวทางที่รอบคอบ และเหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป...

ด่วน เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายหลังถูกตัดงบ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook