โซเชียล Share0 Tweet

เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

Minime
เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยจากแจกเงินเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน 

เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

 

ล่าสุด เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ และถ้าครัวเรือนไหนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร ผ่าน 8 หน่วยงานอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิ.ย.2563 เท่านั้น โดยเพียงนำ “บัตรประชาชน” ติดต่อได้ที่...

เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63
เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

 

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

- สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

- สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

- สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต หรือ ศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

- เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

- สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

- การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

และการแจ้งผลอุทธรณ์นั้น จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th  ไม่เกิน 8 วัน

เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63
เปิด 8 สถานที่รับอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร pixabay แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook