โซเชียล Share0 Tweet

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน

Minime
ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน

จากกรณีที่ประสังคมได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 สามารถขอรับเงินทดแทนได้

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์อุทธรณ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด วันและเวลาทำการ 08.00 - 18.00 น. โดยศูนย์จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย การรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน
ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน

 

ซึ่งใครต้องการที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่างๆ ก็ขอให้รีบดำเนินการ เพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองกันนะคะ 

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน
ประกันสังคม เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ รับเงินทดแทนการว่างงาน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก  komchadluek สำนักงานประกันสังคม pixabay แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook