โซเชียล Share0 Tweet

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

Clover Jarm
แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

ท่ามกลางข่าวที่เด็กถูกทำร้าย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ล่าสุดแพทย์เผย 10 สาเหตุใหญ่ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ และตกผนึกเป็นแผลทางใจเด็ก

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

วันที่ 21 พ.ค. 2563 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เปิดเผยว่า

 

เด็กในทุกวันนี้มีภาวะความเจ็บปวดอันเนื่องมาจาก 10 สาเหตุสำคัญ ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก ,พ่อแม่ตีกัน ,ติดคุก ,ติดยาเสพติด ,มีปัญหาทางจิต ,ทำร้ายทางอารมณ์ ,ทอดทิ้งทางอารมณ์ ,ทำร้ายทางร่างกาย ,ทอดทิ้งทางร่างกาย และทำร้ายทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาซ่อนเร้นในสังคมยุคปัจจุบัน

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

 

จากการศึกษาในหลายประเทศ พบว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบทุนนิยม ก่อให้เกิดความล่มสลายของสถาบันครอบครัว สังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ และโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก

 

นอกจากนี้ บาดแผลในวัยเด็กหรือประสบการณ์ร้ายๆ สามารถเปลี่ยนมาเป็นภาวะความเจ็บปวดฝังลึกได้ โดยเกิดจากการที่เซลประสาทและการเชื่อมโยงกันของเซลประสาทในสมองทำงานผิดปกติ ซึ่งเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมจากครอบครัว หรือเติบโตมาในสภาวะครอบครัวที่วิกฤติ ส่วนที่ดีกลับถูกทำให้ไม่ดี เช่น ความรักต่อคนรอบข้าง ความรู้สึกไว้ใจต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวของเด็กถูกทำลาย และเด็กก็สร้างความรู้สึกเกลียดชังต่างๆ มาแทนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากความเจ็บปวดทางใจที่ส่งผลต่อสมอง

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

 

"เพราะฉะนั้นบาดแผลหรือประสบการณ์ร้ายๆ ในวัยเด็กไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นภาวะความเจ็บปวดฝังลึกได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กด้วย จากการวิจัยในหลายประเทศ พบว่าคนในช่วงวัยต่างๆ ที่มีประวัติได้รับประสบการณ์เลวร้ายหรือมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กจะมีความเครียดสะสมในระดับที่ผิดปกติ จนทำให้เกิดความเครียดเป็นพิษ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขและด้านการพัฒนามนุษย์" รศ.นพ.อติศักดิ์ กล่าว

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

 

การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลทางใจ สามารถดำเนินการได้โดยการลดความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนจะตัดสินใจสร้างครอบครัว การเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ และการเป็นพ่อแม่ที่ดี เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข แล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ เด็กๆ ที่เกิดจากครอบครัวใหม่นี้ก็จะได้รับการถ่ายทอด ให้ได้รับผลกระทบในแบบเดียวกัน เป็นโลกผันผวนที่เกิดจากภาวการณ์บาดเจ็บทางใจของเด็ก

แพทย์เผย 10 สาเหตุหลัก สร้างแผลทางใจให้เด็ก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

คมชัดลึกfreepikแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook