โซเชียล Share0 Tweet

จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท

Minime
จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท

เป็นที่รู้กันดีว่าหน้ากากอนามัยหรือแมสก์นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ไปไหนก็ควรจะสวมใส่เป็นดีที่สุด

จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท

 

และล่าสุด จ.กาฬสินธุ์ ได้มีประกาศจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีใจความว่า  เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายออกไป

จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท
จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท

 

ดังนั้น จึงมีประกาศให้ผู้คนทุกคนในจ.กาฬสินธุ์ ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หากไม่ปฏิบัติตามและหากเจ้าหน้าที่พบ สามารถออกคำสั่งให้ผู้นั้นสวมหน้ากากอนามัยได้ ใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (21 พ.ค.63) เป็นต้นไป

จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท
จ.กาฬสินธุ์ เอาจริง ใครไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน ปรับ 20,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook