โซเชียล Share0 Tweet

ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน

Clover Jarm
ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เผยข่าวดีสำหรับคนไทย เมื่อ ผลสำรวจของบริษัท YouGov จากประเทศอังกฤษ พบว่า ไทยเป็นอันดับ 1 ในการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือมากที่สุด ใน 6 ประเทศอาเซียน

ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 ศบค. แถลงความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พบว่า วันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย  ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 3,034 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย (รวมทั้งหมด 56 ราย) ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,888 ราย (หายเพิ่ม 31 ราย) และผู้ป่วยยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 90 ราย

ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้รายงานตรงจากผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,999 ราย พบว่า 

คนไทย มีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน โดยคิดเป็นคนไทยถึง 95% ที่ใส่หน้ากากอนามัยบ่อย และ 89% ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
ไทยได้แชมป์ที่ 1 ใส่แมสก์-ล้างมือ สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

Live NBT2HDแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook