โซเชียล Share0 Tweet

ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

Minime
ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ปรับลดเวลา-วันทำงานข้าราชการลง 50% ผู้บริหารทำงานปกติ เริ่ม 20 พ.ค.63 นี้

ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

 

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยระบุว่า...

ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

 

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2

การปรับลดเวลาและวันทำงานนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
ศธ.ประกาศ ลดเวลา-วันทำงานข้าราชการ 50% หนุนทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan Nataphol Teepsuwan - ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook