โซเชียล Share0 Tweet

ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

Minime
ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

จากกรณีที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

 

ล่าสุด ทางธนาคารออมสิน ได้ประกาศความคืบหน้าว่า มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย จากการตรวจสอบพบว่า...

ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

 

ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 ล้านราย อนุมัติแล้ว 130,000 ราย อยู่ในระว่างรอผลการอนุมัต 160,000 ราย ขณะที่อีก 300,000 ราย ยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารส่ง SMS แจ้งนัดหมาย

ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน
ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

 

เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2563 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อความหรือไม่ หากได้รับขอให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายด่วน

ออมสิน เผย จำนวนผู้กู้ฉุกเฉินที่ไม่มาตามนัด รีบมาด่วน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก GSB Society แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook