โซเชียล Share0 Tweet

เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

Minime
เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

สืบเนื่องจากก่อนหน้านั้น การเกณฑ์ทหารหรือการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะไวรัสโรคโควิด-19 ระบาด 

เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

 

แต่ล่าสุด กองการสัสดี ได้ประกาศกำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่าง 23 ก.ค. - 31 ส.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

 

1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

2. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2563 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

 

3. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค. 2563 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด
เคาะแล้ว กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 หลังถูกเลื่อนเพราะโควิด

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek ejan แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook