โซเชียล Share0 Tweet

รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

Clover Jarm
รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

รมว.พม. เตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ผุดห้องเช่าราคาถูก 999 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือคนตกงานจากสถาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

 

วันที่ 17 พฤษภาคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)  เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการจัดเตรียมอาคารสถานที่พักอาศัย สำหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่รวมสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 63 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุด 5 ชั้น 71 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 33 ตร.ม. รวม 3,191 หน่วย โดยมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมดประมาณ 1,850 ครอบครัว 5,500 คน ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก 0-6 ปี 52 คน ผู้สูงอายุ 45 คน คนพิการ 20 คน และผู้ป่วยติดเตียง 9 คน

รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาดูแลกลุ่มคนเปราะบาง คนไร้บ้าน คนตกงานไม่มีที่พัก และคนที่ต้องการหาที่พักราคาถูก เนื่องจากปัจจุบันมีค่าครองชีพสูงขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านรายได้จากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย กคช. จึงได้ดำเนินโครงการห้องเช่าราคาถูกเดือนละ 999 บาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สำหรับคนไร้บ้านที่ว่างงาน หากมีทักษะจะมีการจัดหางานให้ ทั้งงานรับจ้างบรรจุและส่งของ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมตามทักษะ ส่วนผู้ที่ไม่มีทักษะการทำงาน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเข้ามาช่วยฝึกสอน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน
รมว.พม. ช่วยคนตกงาน ผุดห้องเช่าราคา 999 บาทต่อเดือน

 

รมว.พม. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) มีห้องว่างประมาณ 1,000 ห้อง โดยให้เช่าในราคาถูก เดือนละ 999 บาท สำหรับผู้เช่าต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2563 ของรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับอุปสรรคของคนตกงานที่ไม่มีอาชีพ ทางกระทรวงแรงงานจะจัดหางานให้ตามความเหมาะสม ยืนยันว่าหากใครที่ไม่มีงานทำ เราจะมีงานรองรับ ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งงานที่สามารถรองรับได้กว่า 300 ตำแหน่ง และหากใครที่ยังไม่มีทักษะในการทำงาน จะมีการฝึกอาชีพและเบี้ยเลี้ยงให้จนกว่าจะมีงานทำ ทั้งนี้สำหรับกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นคนพิการ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านห้องพักในโครงการฯ สำหรับช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน 10 ครอบครัว ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสัปดาห์หน้า

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

workpointnewsfreepikแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook