โซเชียล Share0 Tweet

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

Shambhala TS
เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

ธ.ก.ส. เปิดเว็บไซต์ "เยียวยาเกษตรกรดอทคอม" สำหรับคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

วันที่ 11 พ.ค. 2563 เฟซบุ๊กเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้โพสต์ข่าวสารประเด็นเรื่องเยียวยาเกษตรกร โดยการเปิดเว็บไซต์ชื่อ "เยียวยาเกษตรกรดอทคอม" อีกหนึ่งช่องทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์ "เยียวยาเกษตรกรดอทคอม" ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้ว 

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

ทั้งนี้ เป็นเพียงการรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ กรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

ดังนั้น เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และ ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป...

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เว็บไซต์จาก ธ.ก.ส. เพื่อคนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งโอนบัญชีอื่นได้(มีคลิป)

ขอบคุณข้อมูลจาก: สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Stationแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook