โซเชียล Share0 Tweet

แมลงปอ

Shambhala TS
แมลงปอ

อีกหนึ่งความสำเร็จของชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก เมื่อนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบแมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิชนิดใหม่ของโลก ข่าวดีท่ามกลางโควิด-19

แมลงปอ

เฟซบุ๊กเพจ Kasetsart University ได้โพสต์หนึ่งในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ดังไปถึงโลกของนายดำรง เชียรทอง นิสิตระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับตัวอ่อนแมลงปอเสือในภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศไทย และได้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงเชื่อมโยงตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งตัวเต็มวัยของแมลงปอเสือปลายงอนมักไม่ค่อยถูกพบในธรรมชาติ มีรายงานน้อย ผลการวิจัยจึงเป็นแมลงปอเสือปลายงอนชนิดใหม่ของโลก 

แมลงปอ

ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC-PG4-160020) โดยคณะวิจัยประกอบไปด้วยนายดำรง เชียรทอง นิสิตระดับปริญญาเอก และ รศ.ดร. บุญเสฐียร บุญสูง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย Dr. Michel Sartori สังกัด Museum of Zoology เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

แมลงปอ

สำหรับแมลงปอเสือปลายงอน (สกุล Stylogomphus) นั้น จัดอยู่ในวงศ์ Gomphidae มีรายงานพบทั้งในทวีปเอเชีย และอเมริกาเหนือ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และมาเลเซีย มีการพบชนิดใหม่เรื่อยมา ในประเทศไทยนั้นรายงานแรกของแมลงปอเสือสกุลนี้มาจากตัวอ่อนที่ไม่สามารถระบุชนิดได้เมื่อปี ค.ศ. 1988 หลังจากนั้นมีภาพถ่าย และรายงานการพบตัวอ่อน (ไม่สามารถระบุชนิด) ออกมาพอสมควร

แมลงปอ
แมลงปอ

นับเป็นการค้นพบที่น่าภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อยที่มาจากฝีมือชาวไทย อย่างที่เคยมีคนบอกไว้จริงๆว่า คนไทยหากตั้งใจทำแล้ว ไม่เป็นที่สองรองใครอย่างแน่นอน...

(ความคิดเห็นชาวเน็ต)

แมลงปอ
แมลงปอ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: Kasetsart Universityแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook