ท้องถิ่น Share0 Tweet

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

Shambhala TS
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบถุงยังชีพจากผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ชุด

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จากผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ พร้อมผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในการประกอบสัมมาอาชีพทุกสาขา โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ส่งจดหมายขอความร่วมมือจากบริษัท ให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

ซึ่งในการนี้ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จำนวน 2 แสนชุด มูลค่า 60 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท และทางบริษัทได้ให้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ ในครั้งนี้ โดยส่งมอบถุงยังชีพผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่อไป...

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพจากเมืองไทย แคปปิตอลจำกัด ร่วมช่วยผู้เดือดร้อน #JarmLocalNews

 

เรื่องและภาพโดย: วัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook