ต่างประเทศ Share0 Tweet

WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

Shambhala TS
WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

องค์การอนามัยโลกออกมาติงนานาประเทศที่ร่ำรวย ควรเลิกสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เกินจำเป็น เหลือให้ชาติอื่นบ้าง แนะเลิกทำข้อตกลงทวิภาคีสำหรับวัคซีนโควิด -19 ระลอกแรก

WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

ดร. เทดรอส อัดฮาโนม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวถึงประเด็นข้างต้นว่าตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว ที่บรรดาประเทศร่ำรวยได้พากันสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 กันเป็นจำนวนมหาศาลจนอาจส่งผลให้ราคาวัคซีนพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากขาดตลาดและเร่งการผลิตไม่ทัน นอกจากนี้เขายังได้เรียกร้องให้นานาประเทศดังกล่าวยกเลิกการสั่งจองโดสวัคซีนโควิดที่มากเกินจำเป็น และเผื่อให้กับโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ขององค์การอนามัยโลก อันเป็นกลุ่มพันธมิตรเสาหลักในการผลิตวัคซีนโควิดเพื่อให้ได้ส่งออกไปยังทั่วโลกอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย

WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

โดยในการแถลงข่าวที่กรุงเจนีวาเมื่อวันศุกร์นั้น ดร.เทดรอสได้กล่าวเอาไว้ว่า "ผมขอเรียกร้องให้ประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น โปรดบริจาคให้กับทางโคแวกซ์อย่างด่วนที่สุด และเรียกร้องให้นานาประเทศและผู้ผลิตหยุดทำข้อตกลงทวิภาคีด้วยค่าใช้จ่ายจากโครงการโคแวกซ์ด้วย ไม่มีประเทศไหนควรได้รับอภิสิทธิ์สั่งซื้อมากเกินความจำเป็นแก่ประชากรของตัวเอง ในขณะที่บางประเทศยังไม่มีวัคซีนกันเลย"

WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

ดร. เทดรอสกล่าวว่าตอนนี้มี 42 ประเทศได้ริเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว โดยแบ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 36 ประเทศ และรัฐที่มีรายได้ปานกลางเพียง 6 ประเทศ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ายังมีบรรดาประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงต่ำที่ยังไม่ได้รับวัคซีน...

WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี
WHO เตือน ประเทศร่ำรวย ควรเลิกสั่งวัคซีนโควิดเกินพอดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: straitstimesแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook